head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Agyrlyk stoly bilen howa ekrany arassalaýjy

  • Agyrlyk stoly bilen howa ekrany arassalaýjy

    Agyrlyk stoly bilen howa ekrany arassalaýjy

    Howa ekrany tozan, ýaprak, käbir taýak ýaly ýeňil hapalary aýryp biler, titreýän guty ownuk haramlygy aýryp biler.Soňra agyrlyk güýji tablisasy taýak, gabyk, mör-möjek dişlenen tohum ýaly käbir ýeňil hapalary aýryp biler.yzky ýarym ekran has uly we kiçi hapalary täzeden aýyrýar.Bu enjam dänäni / tohumy dürli ululykdaky daşy aýryp biler, Bu agyrlyk güýji stoly bilen arassalaýjy işlän mahaly ähli akymy gaýtadan işleýär.