head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Magnit bölüji

  • Magnit bölüji

    Magnit bölüji

    Ony gaýtadan işläp bilýän 5TB-Magnit bölüji: künji, noýba, soýa noýbasy, böwrek noýbasy, tüwi, tohum we dürli däneler.
    Magnit bölüji metallary we magnit topraklaryny we topraklary materialdan aýyrar, däne ýa-da noýba ýa-da künji magnit bölüjisinde iýmitlenende, kemer konweýer güýçli magnit rolikine geçer, materialhli materiallar ahyrynda zyňylar. konweýerden, sebäbi metal we magnit topraklarynyň we topraklaryň magnitliliginiň dürli güýji, olaryň işleýiş ugry üýtgär, soň gowy dänelerden, noýba we künji bilen aýrylar.
    Klod aýyryjy maşyn şeýle işleýär.