head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Lift we konweýer

 • Çelek lifti we däne lifti we noýba lifti

  Çelek lifti we däne lifti we noýba lifti

  TBE seriýasy Pes tizlikli döwülen çelek lifti däne we noýba, künji we tüwi arassalaýjy maşyna götermek üçin niýetlenendir, görnüşimizdäki lift hiç hili döwülmän işlese broken Döwülen nyrh üçin ≤0.1% bolar, ýokary netijelilik bilen işlär , Sagatda 5-30 tonna ýetip bilýär.Müşderilerimiziň talaplaryna görä sazlap biler.
  Agro eksport edijileriniň köpüsi materialy gaýtadan işleýän maşyna götermekde kömek etmek üçin çelek liftini ulanmaly.
  Çelek lifti aýrylyp bilner, müşderilerimiz üçin gaty amatly.

 • Guşak konweýer we rezin guşak ýükleýän ykjam awtoulag

  Guşak konweýer we rezin guşak ýükleýän ykjam awtoulag

  Inçekesel görnüşli ykjam guşak konweýer, ýokary netijelilik, ygtybarly we ygtybarly we ýokary ykjam üznüksiz ýüklemek we düşürmek enjamydyr.Esasan portlar, duralgalar, stansiýalar, ammarlar, gurluşyk meýdançasy, gum we çagyl howlulary, fermalar we ş.m. ýük daşamak we düşürmek ýerleri ýygy-ýygydan üýtgedilýän ýerlerde ulanylýar, gysga aralyga daşamak we köp ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýar. materiallar ýa-da sumkalar we kartonlar.TB görnüşli ykjam guşak konweýer iki görnüşe bölünýär: sazlap bolýan we sazlap bolmaýan.Konweýer kemeriniň işleýşi elektrik deprek bilen hereket edýär.Bütin maşynyň göterilmegi we işlemegi motorly däl.