head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Çelek lifti ýok

  • Çelek lifti we däne lifti we noýba lifti

    Çelek lifti we däne lifti we noýba lifti

    TBE seriýasy Pes tizlikli döwülen çelek lifti däne we noýba, künji we tüwi arassalaýjy maşyna götermek üçin niýetlenendir, görnüşimizdäki lift hiç hili döwülmän işlese broken Döwülen nyrh üçin ≤0.1% bolar, ýokary netijelilik bilen işlär , Sagatda 5-30 tonna ýetip bilýär.Müşderilerimiziň talaplaryna görä sazlap biler.
    Agro eksport edijileriniň köpüsi materialy gaýtadan işleýän maşyna götermekde kömek etmek üçin çelek liftini ulanmaly.
    Çelek lifti aýrylyp bilner, müşderilerimiz üçin gaty amatly.