head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Tohum gaýtadan işleýän zawod

 • Tohum arassalaýjy liniýa we tohum gaýtadan işleýän zawod

  Tohum arassalaýjy liniýa we tohum gaýtadan işleýän zawod

  Kuwwaty: sagatda 2000 kg- 10000kg
  Tohumlary, künji tohumlaryny, noýba tohumlaryny, hoz tohumlaryny, çia tohumlaryny arassalap biler
  Tohumlary gaýtadan işleýän zawod aşakdaky ýaly maşynlary öz içine alýar.
  Öňünden arassalaýjy: 5TBF-10 howa ekrany arassalaýjy
  Klodlary aýyrmak: 5TBM-5 Magnit bölüji
  Daşlary aýyrmak: TBDS-10 de-daşlaýjy
  Tohumlary aýyrmak: 5TBG-8 agyrlyk güýji bölüji
  Lift ulgamy: DTY-10M II lifti
  Gaplamak ulgamy: TBP-100A gaplaýyş enjamy
  Toz ýygnaýjy ulgam: Her maşyn üçin tozan ýygnaýjy
  Dolandyryş ulgamy: Tohumlary gaýtadan işleýän zawodyň hemmesi üçin awtomatiki dolandyryş şkafy