PP dokalan haltalar we däne haltalary, soýa noýba torbalary, künji haltalary

Gysga düşündiriş:

Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Üpjünçilik ukyby: aýda 500 000 bölek
Eltip beriş möhleti: 30 iş güni
Funksiýa: pp dokalan halta Gaplanan tüwi, un, gum, mekgejöwen, tohum, şeker, zibil, haýwan iýmiti, asbest, dökün we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

pp dokalan sumka Top: Gyzgyn, sowuk kesilen, sertlenen ýa-da togalanan
Uzynlyk: Islegiňize görä ähli dizaýny edip bileris
Giňligi: ini 20 sm-150 sm, pp dokalan sumka islegiňize görä
Reňk: Ak, müşderi: gyzyl, sary, gök, ýaşyl, çal, gara we beýleki reňkler
Aşakda: foldeke gat, iki esse, ýekeje tikiş, goşa tikiş ýa-da islegiňiz boýunça
Capacityükleme kuwwaty: 10kg, 20kg, 25kg, 40kg, 50kg, 60kg, 100kg ýa-da talaplaryňyza görä

Surat

Künji üçin PP haltalary

Çig kömelek

Miaze üçin PP sumkalar

Klodlar we magnit klodlar

Fasulye üçin PP haltalary

Gowy kömelek noýbasy

Funksiýa

(1) däne, tüwi, bugdaý we mekgejöwen tohumy ýaly oba hojalygy
(2) dökün ýaly himiki önümler
(3) sement we gum ýaly gurluşyk materiallary
(4) Senagat taýdan ulanylýan hapalar
(5) un we şeker ýaly iýmitler we ş.m.

Polipropilen dokalan haltalaryň dürli görnüşleri

* BOPP laminirlenen haltalar
* Aşakdaky klapan haltalary.
* PE laminirlenen haltalar bilen
* Içerki halta ýa-da PE içki halta.
* Blok / inedördül aşaky gusset haltalary.
* Adaty pp dokalan haltalar çap edilmezden
* Dem alýan / şemalladylýan PP dokalan haltalar.
* PP kagyz haltalary bilen örtülen PP
* Zibil üçin bir gezek ulanylýan torbalar ýa-da agzyňyza sim çyzyň.
* Iýmit derejesiniň aç-açan PP dokalan haltalary 100% täze rezin materialy.

Zawod görkezişleri

Zawod 2
Zawod 4
Zawod 1
Zawod5
Zawod 3

Tehniki aýratynlyklar

Ady PP dokalan halta / halta
Çig mal Polietilen täze material ýa-da müşderileriň islegi hökmünde
Reňk Her dürli reňk ýa-da müşderileriň talaby hökmünde
Çap etmek Bir gapdalynda ýa-da iki tarapynda köp reňkli, ofset çap ýa-da reňkli çap
Ini 260-750mm-den ýa-da müşderileriň islegi hökmünde
Uzynlyk Müşderiniň talaby hökmünde
Dokma 10x10,12x12, müşderileriň islegi hökmünde düzülip bilner
Agramlar / m2 40gsm-den 200 gsm ýa-da müşderileriň islegi hökmünde
Topokarky Cutylylyk kesilýär ýa-da çekilýär
Möhürlemek / Eke / goşa eplenen aşagy

Müşderileriň soraglary

Takyk sitata almak islesem haýsy maglumatlary size habar bermeli?
1-nji wariant: ululyk, GSM, çap etmek;
2-nji wariant: sumka üçin agram, çap etmek;
3-nji wariant: ululyk, mesh, inkär etmek, çap etmek;
4-nji wariant: agramy ýüklemek, ulanmak, biz siziň üçin ajaýyp sumkany dizaýn edip bileris.

Näme üçin bizi saýlamaly?
Müşderilerimiziň köpüsi agro önümlerini eksport edijiler bolany üçin, mekgejöwen we noýba ýa-da künji üçin arassalaýjy maşyna sargyt edenlerinde, gapda köp ýer bar, müşderilerimiziň bahasyny nädip azaltmalydygyna ünsi jemleýäris, şonuň üçinem birini edýäris müşderilerimiz üçin stansiýa satyn almagy bes ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň