head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Bahalandyryjy maşyn

  • Bahalandyryjy maşyn we noýba grader

    Bahalandyryjy maşyn we noýba grader

    Fasulye, böwrek noýbasy, soýa noýbasy, kömelek noýbasy, däne.peanut we künji tohumy üçin ulanyp boljak noýba grader maşynlary we bahalandyryjy maşyn.
    Bu noýba grader maşynlary we bahalandyryjy maşyn, däne, tohum we noýba dürli ululykda bölmekdir.Diňe poslamaýan polatdan ýasalan elekleriň dürli ululygyny üýtgetmeli.
    Şol bir wagtyň özünde, has kiçi göwrümli hapalary we has uly hapalary aýryp biler, saýlamak üçin 4 gatlak we 5 gatlak we 8 gatlak bahalandyryjy maşyn bar.