head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Kofe noýbasyny gaýtadan işleýän zawod

 • Kofe noýbasyny gaýtadan işleýän zawod we Kofe noýbasyny arassalamak liniýasy

  Kofe noýbasyny gaýtadan işleýän zawod we Kofe noýbasyny arassalamak liniýasy

  Mung noýbasyny, soýa noýbasyny, noýba impulsyny, kofe noýbasyny we künji arassalap biler
  Gaýtadan işleýiş liniýasyna aşakdaky ýaly maşynlar girýär.
  Öň arassalaýjy: 5TBF-10 howa ekrany arassalaýjy, tozany we lageri we kiçi hapalary aýyrýar Klodlary aýyryjy: 5TBM-5 Magnit bölüji klodlary aýyrýar
  Daşlary aýyryjy: TBDS-10 De-daşlaýjy daşlary aýyrýar
  Agyrlyk aýyryjy: 5TBG-8 agyrlyk aýyryjy, erbet we döwülen noýbalary aýyrýar, Lift ulgamy: DTY-10M II lifti noýba we impulslary gaýtadan işleýän maşyna ýükleýär
  Reňkleri tertipleşdirmek ulgamy: Reňk sortlaýjy maşyn dürli reňkli noýbalary aýyrýar
  Awtomatik gaplaýyş ulgamy : TBP-100A gaplaýyş enjamy, gaplary ýüklemek üçin soňky bölüm paket haltalary
  Toz ýygnaýjy ulgam: Ammaryň arassa bolmagy üçin her maşyn üçin tozan ýygnaýjy ulgam.
  Dolandyryş ulgamy: Tohumlary gaýtadan işleýän zawodyň hemmesi üçin awtomatiki dolandyryş şkafy