head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Polat maşyn

  • Fasulye böwrek ýuwýan maşyn

    Fasulye böwrek ýuwýan maşyn

    Fasuly ýuwýan maşyn, kömelek noýbasy, soýa noýbasy we böwrek noýbasy ýaly dürli noýba üçin ähli ýer tozanyny aýryp biler.
    Fermadan noýba ýygnaýandygy sebäpli, noýbanyň üstünde hemişe tozan bolýar, şonuň üçin noýbanyň üstündäki ähli tozany aýyrmak, noýbanyň arassa we ýalpyldawuk bolmagy üçin, poladyň bahasyny ýokarlandyryp bileris. noýba, noýba ýuwýan maşynymyz we böwrek ýuwujy enjamymyz üçin, ýalpyldawuk maşynymyz üçin uly artykmaçlyk bar, Polat maşynynyň haçan işleýändigini bilşimiz ýaly, elmydama gowy noýba polýaker tarapyndan döwülýär, şonuň üçin dizaýnymyz azaltmak üçin Maşyn işledilende döwülen nyrhlar, döwülen nyrhlar 0,05% -den ýokary bolup bilmez.