head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Guşak konweýer

  • Guşak konweýer we rezin guşak ýükleýän ykjam awtoulag

    Guşak konweýer we rezin guşak ýükleýän ykjam awtoulag

    Inçekesel görnüşli ykjam guşak konweýer, ýokary netijelilik, ygtybarly we ygtybarly we ýokary ykjam üznüksiz ýüklemek we düşürmek enjamydyr.Esasan portlar, duralgalar, stansiýalar, ammarlar, gurluşyk meýdançasy, gum we çagyl howlulary, fermalar we ş.m. ýük daşamak we düşürmek ýerleri ýygy-ýygydan üýtgedilýän ýerlerde ulanylýar, gysga aralyga daşamak we köp ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýar. materiallar ýa-da sumkalar we kartonlar.TB görnüşli ykjam guşak konweýer iki görnüşe bölünýär: sazlap bolýan we sazlap bolmaýan.Konweýer kemeriniň işleýşi elektrik deprek bilen hereket edýär.Bütin maşynyň göterilmegi we işlemegi motorly däl.