head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Uckük awtoulag şkalasy

 • Uckük awtoulag şkalasy we agram ölçegi

  Uckük awtoulag şkalasy we agram ölçegi

  Uck Truck Scale Weighbridge täze nesil ýük awtoulag şkalasy, ähli ýük awtoulag masştabynyň artykmaçlygyny kabul edýär
  Gradually Öz tehnologiýamyz bilen kem-kemden ösdürilýär we uzak wagtlap ýüklemek synaglaryndan soň işe girizilýär.
  ● Agramy platforma paneli Q-235 tekiz polatdan ýasalyp, berk we ygtybarly ýapyk guty görnüşli gurluşa birikdirildi.
  ● Kebşirleýiş prosesi özboluşly armatura, takyk giňişlik ugruny we ölçeg tehnologiýasyny kabul edýär.