Magnit bölüji

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 5-10 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Üpjünçilik ukyby: aýda 50 toplum
Eltip beriş möhleti: 10-15 iş güni
Magnit bölüji esasy wezipe: noýba, künji we beýleki dänelerden ähli metallary ýa-da magnit topraklaryny we topraklary aýyrýar.Afrikada we Europeewropada gaty meşhur.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Ony gaýtadan işläp bilýän 5TB-Magnit bölüji: künji, noýba, soýa noýbasy, böwrek noýbasy, tüwi, tohum we dürli däneler.

Magnit bölüji metallary we magnit topraklaryny we topraklary materialdan aýyrar, däne ýa-da noýba ýa-da künji magnit bölüjisinde iýmitlenende, kemer konweýer güýçli magnit rolikine geçer, materialhli materiallar ahyrynda zyňylar. konweýerden, sebäbi metal we magnit topraklarynyň we topraklaryň magnitliliginiň dürli güýji, olaryň işleýiş ugry üýtgär, soň gowy dänelerden, noýba we künji bilen aýrylar.
Klod aýyryjy maşyn şeýle işleýär.

Arassalamak netijesi

Çig kömelek

Çig kömelek

Klodlar

Klodlar we magnit klodlar

Gowy kömelek noýbasy

Gowy kömelek noýbasy

Maşynyň tutuş gurluşy

Magnit bölüji Çelek lifti, guşak konweýer, däne çykyşlary, ýygylyk öwrüjisi, marka hereketlendirijileri, Japanaponiýa Bearing
Pes tizlikli döwülen eňňit lifti: Dänäni, tohumlary we noýbalary magnit bölüjisine hiç hili döwülmän ýüklemek
Poslamaýan polatdan ýasalan ýüz: Iýmit gaýtadan işlemek üçin ulanylýar
Quygylygy öwrüji: Dürli däne, noýba, künji we tüwi üçin titreýän ýygylygy sazlamak

Magnit bölüji (2)
Magnit bölüji (3)

Aýratynlyklary

● Japanaponiýa
Ain Poslamaýan polatdan ýasalan ýer
Mag 1300mm we 1500mm giň magnitli dizaýn.
● Posdan we suwdan goraýan gum partlaýyş görnüşi
● Esasy komponentler iýmit derejesini arassalamak üçin ulanylýan 304 poslamaýan polatdan ybaratdyr.
● Iň ösen ýygylyk öwrüjisi bilen enjamlaşdyrylandyr.Kemeriň tizligini dürli görnüşli materiallara laýyklaşdyryp biler.
The Magnit rolikiniň magnit meýdanynyň güýji 18000 Gaussdan gowrak, bu ähli magnit materialy noýba we beýleki materiallardan aýryp biler.

Jikme-jiklikler

güýçli magnit rolik

Güýçli magnit rolik

Poslamaýan polat

Poslamaýan polat

Iň gowy guşak

Iň gowy guşak

Üstünlik

High performanceokary öndürijilik bilen işlemek aňsat.
● Pokary arassalygy: esasanam künji we kömelek noýbasyny arassalamak üçin 99,9% arassalygy
Seeds Tohumlary arassalaýjy maşyn üçin ýokary hilli motor, ýokary hilli Japanaponiýa göteriji.
Different Dürli tohumlary we däneleri arassalamak üçin sagatda 5-10 tonna arassalaýyş ukyby.
Seed Tohumlara we dänelere zeper ýetmän, pes tizlikli eňňit çelek lifti.

Tehniki aýratynlyklar

Ady

Model

Magnit saýlawynyň giňligi (mm)

Kuwwat (KW)

Göwrüm (T / H)

Agramy (kg)

Artykmaç ulaltmak

L * W * H (MM)

Naprýa .eniýe

MAGNETIK SEPARATOR

5TBM-5

1300

0.75

5

600

1850 * 1850 * 2160

380V 50HZ

5TBM-10

1500

1.5

10

800

2350 * 1850 * 2400

380V 50HZ

Müşderileriň soraglary

Magnit bölüji maşyny nirede ulanyp bileris?

Magnit bölüji künji we noýba gaýtadan işleýän zawodda künji we noýba we däne has ýokary arassalygy üçin ulanylar.

Bilşimiz ýaly, ekin meýdanlaryndan we toprakdan hasyl ýygnalanda, künji we noýba toprak we palçyk bilen garylar.Topragyň agramy, ululygy we görnüşi künji we noýba bilen birmeňzeş bolany üçin, ýönekeý arassalaýjy maşyn bilen aýyrmak gaty kyn, şonuň üçin professional magnit bölüjisini ulanmalydyrys.Künji we noýba, soýa noýbasy we böwrek noýbasyndaky topragy arassalamak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň