head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Öň arassalaýjy we tohum arassalaýjy

 • 10C Howa arassalaýjy

  10C Howa arassalaýjy

  Tohum arassalaýjy we däne arassalaýjy, dik howa ekrany arkaly tozany we ýeňil hapalary aýyryp biler, Soňra titreýän gutular uly we kiçi hapalary aýryp biler, däne we tohumlary uly elekler bilen uly, orta we kiçi ululykda bölüp biler.daşlary aýryp biler.

 • Agyrlyk stoly bilen howa ekrany arassalaýjy

  Agyrlyk stoly bilen howa ekrany arassalaýjy

  Howa ekrany tozan, ýaprak, käbir taýak ýaly ýeňil hapalary aýryp biler, titreýän guty ownuk haramlygy aýryp biler.Soňra agyrlyk güýji tablisasy taýak, gabyk, mör-möjek dişlenen tohum ýaly käbir ýeňil hapalary aýryp biler.yzky ýarym ekran has uly we kiçi hapalary täzeden aýyrýar.Bu enjam dänäni / tohumy dürli ululykdaky daşy aýryp biler, Bu agyrlyk güýji stoly bilen arassalaýjy işlän mahaly ähli akymy gaýtadan işleýär.

 • Iki gezek howa ekrany arassalaýjy

  Iki gezek howa ekrany arassalaýjy

  Künji we günebakar we çia tohumyny arassalamak üçin goşa howa ekran arassalaýjy, sebäbi tozan ýapraklaryny we ýeňil hapalary gaty gowy aýyryp bilýär.Goşa howa ekrany arassalaýjy, ýeňil hapalary we daşarky zatlary dik howa ekrany bilen arassalap biler, Soňra titreýän guty uly we kiçi hapalary we daşary ýurt zatlaryny aýryp biler.Şol bir wagtyň özünde, material dürli ululykdaky eleklere garamazdan uly, orta we kiçi ululyklara bölünip bilner.Bu enjam daşlary hem aýryp biler, Ikinji howa ekrany künji arassalygyny ýokarlandyrmak üçin soňky önümlerden tozany aýryp biler.