head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Iki gezek howa ekrany arassalaýjy

  • Iki gezek howa ekrany arassalaýjy

    Iki gezek howa ekrany arassalaýjy

    Künji we günebakar we çia tohumyny arassalamak üçin goşa howa ekran arassalaýjy, sebäbi tozan ýapraklaryny we ýeňil hapalary gaty gowy aýyryp bilýär.Goşa howa ekrany arassalaýjy, ýeňil hapalary we daşarky zatlary dik howa ekrany bilen arassalap biler, Soňra titreýän guty uly we kiçi hapalary we daşary ýurt zatlaryny aýryp biler.Şol bir wagtyň özünde, material dürli ululykdaky eleklere garamazdan uly, orta we kiçi ululyklara bölünip bilner.Bu enjam daşlary hem aýryp biler, Ikinji howa ekrany künji arassalygyny ýokarlandyrmak üçin soňky önümlerden tozany aýryp biler.